Consulten

‘Reis door het lichaam’

Mocht ik ook een ‘reis door het lichaam’ van je dier gaan maken, dan zal ik het dier hier
eerst toestemming voor vragen en uitleggen wat de bedoeling ervan is, hoe het in zijn werk
gaat, hoe ik ‘de reis’ ga doen.
Wanneer ik toestemming krijg, zal ik alle ongemakken noteren die ik tegenkom gedurende
de reis. Daar waar mogelijk zal ik het direct energetisch behandelen.

Sessie emotioneel traumaverwerking

Tijdens deze sessie ga ik kijken waar het ‘probleem’ oorspronkelijk begonnen is.
Daarna kan ik de emotionele blokkades gaan opheffen.
Deze behandelmethode is er dus op gericht om weer evenwicht te brengen tussen lichaam
en geest waardoor het dier beter in balans komt: Als de emotionele blokkades eenmaal zijn
opgeheven zal het dier zich weer beter kunnen ontspannen.
Hij/zij zal zich weer dier gaan voelen, de verzorger(s) zullen ook constateren dat hun dier
zich vrijer en vrolijker voelt.

Reactie van het dier tijdens en na de behandeling sessie emotioneel

traumaverwerking:

Over het algemeen is het dier tijdens een behandeling erg ontspannen.
Het kan voorkomen dat het dier tijdens en na de behandeling in een diepe slaap
terechtkomt of gaat dromen.
Het kan ook gebeuren dat het hele lichaam gaat of enkele ledenmaten hevig gaan trillen of
dat het dier ineens gaat lopen.
Vlak na de behandeling zijn de dieren meestal heel rustig of gaan ze slapen.
De eerste dagen na de behandeling is het dier rustiger in zijn doen en laten. Er is
een rustige blik in de ogen en het dier kijkt de verzorger aan.
Ook gebeurt het dat het dier nieuwsgieriger wordt.

Dieren die mishandeld zijn geweest en daardoor aanvallend gedrag vertoonden, reageren
vaak door een rustige dag af te wisselen met een zeer onrustige dag. Deze dieren hebben
dan zoveel meegemaakt, dat ze nog moeten wennen aan de nieuwe situatie.

Ik hoop dat ik je/jullie hiermee voldoende informatie heb gegeven. Mochten er nog vragen
zijn, dan hoor ik het natuurlijk graag.