Consulten

Algemene informatie (o.a. gedrag)

Als dierentolk ben ik geen gedachtelezer of gedachtenbeheerser. Ik kan je niet vertellen wat
jouw dier denkt of voelt door alleen maar naar hem/haar te kijken, noch kan ik hem/haar
dwingen iets te doen tegen zijn/haar wil. Dierencommunicatie is een vorm van
energieheling die helpt de communicatiekloof tussen mens en dier te overbruggen.

Het communiceren met je dier vindt altijd op afstand plaats, Ik kom niet aan huis.

Als ik gecommuniceerd heb met het dier maak ik hier een verslag van die ik je/jullie via de
mail toestuur. In het verslag zal altijd iets naar voren komen waaraan je kunt zien dat ik
ook daadwerkelijk met het desbetreffende dier gecommuniceerd heb.

Tijdens het communiceren hoeven jullie verder niets te doen of te laten.

Wat in het verslag komt is een vertaling van wat het dier mij heeft verteld, soms zijn het
zelfs ‘de woorden’ van het dier. Wat centraal staat is, hoe hij/zij de dingen ervaart/heeft
ervaren, de dingen interpreteert en wat hij/zij belangrijk vindt.
Soms is het van belang dat je tussen de regels door leest en niet alles te letterlijk neemt.
Hiermee bedoel ik te zeggen dat iets soms nét even anders is in de beleving van de mens,
dan dat het dier mij vertelt. Daarom is mijn advies altijd om het verslag te lezen, het een
paar dagen weg te leggen en het dan weer eens te lezen. Meestal worden dingen dan
duidelijker.

Verder zit er in het verslag geen goed of fout, het is zoals het dier het ervaart. Buiten de
controle vragen om natuurlijk. Welke kunnen gaan over inrichting van het huis, de
omgeving buiten, de tuin, karakter van verzorger(s), uiterlijk van verzorger(s), mensen die
over de vloer komen waar het dier binding mee ervaart, etc.

Het gebeurt regelmatig dat een dier tegenwoordige tijd en verleden tijd door elkaar haalt,
ik noteer alles zoals ik het “binnen” krijg en soms is het voor mij niet begrijpelijk maar voor de verzorger wel.
Daarbij is het soms fijn om te weten dat een dier het begrip ‘tijd’, niet invult zoals wij
mensen dat doen. Zij hebben hierin een andere beleving, een ander besef. Het gaat dieren
voornamelijk om de beleving/ervaring.

Jammer genoeg wordt regelmatig van een dierentolk verwacht dat we de problemen
oplossen, soms daar waar een dierenarts het niet meer weet.
Helaas kunnen ook wij geen bergen verzetten. Uiteraard doe ik mijn best om zo goed als
mogelijk te helpen. Let wel, ik ben geen dierenarts of helderziende. Ik heb telepathisch
contact met dieren, dat is echt iets anders.

Het is van belang te beseffen dat hetgeen ik als dierentolk doorkrijg aan informatie zaken
zijn waar je zelf mee aan de slag moet, mocht dit aan de orde zijn. Het kan zijn dat een dier
de verzorger een spiegel voorhoudt. Dit kan confronterend zijn maar weet dat een dier dit
enkel vanuit liefde doet. Een dier zal ons nooit iets verwijten, een dier wil enkel het beste
voor ons.

Het komt weleens voor dat een dier er nog niet helemaal klaar voor is als ik hem/haar
uitnodig om te communiceren.

Vooral bij dieren die de aarde hebben verlaten merk ik dit. Dan respecteer ik dat en
probeer ik het later nogmaals. Dat kan betekenen dat het enkele dagen langer duurt voor ik
het verslag mail. Ook komt het voor dat een dier aan het contact moet wennen of dat het
gewoon op dat moment even niet uitkomt. Gelukkig komt dit niet heel vaak voor.

Het is een bewuste keuze dat ik van tevoren niet doorgeef wanneer ik met een dier ga
communiceren. Dit om de communicatie zo puur mogelijk te laten verlopen, los van
energie van bijvoorbeeld de verzorger.

Het communiceren gebeurt op volgorde van binnenkomst betaling. Als de betaling is
voldaan, wordt hier geen extra mail over verstuurd. Heeft u het geld overgemaakt en heeft
u na 3 weken nog geen verslag ontvangen neem dan gerust contact op.

Mocht ik merken dat een betaling uitblijft dan mail ik met de vraag of er nog wel behoefte
is aan de communicatie.

Normaal gesproken vindt het communiceren plaats binnen 2 weken (afhankelijk van
wanneer de betaling voldaan is) spoedconsulten daargelaten.

‘Reis door het lichaam’

Mocht ik ook een ‘reis door het lichaam’ van je dier gaan maken, dan zal ik het dier hier
eerst toestemming voor vragen en uitleggen wat de bedoeling ervan is, hoe het in zijn werk
gaat, hoe ik ‘de reis’ ga doen. 
Wanneer ik toestemming krijg, zal ik alle ongemakken noteren die ik tegenkom gedurende
de reis. Daar waar mogelijk zal ik het direct energetisch behandelen.

Sessie emotioneel traumaverwerking

Tijdens deze sessie ga ik kijken waar het ‘probleem’ oorspronkelijk begonnen is.
Daarna kan ik de emotionele blokkades gaan opheffen.
Deze behandelmethode is er dus op gericht om weer evenwicht te brengen tussen lichaam
en geest waardoor het dier beter in balans komt: Als de emotionele blokkades eenmaal zijn
opgeheven zal het dier zich weer beter kunnen ontspannen en het zelfgenezend vermogen
kan door de behandeling weer zuiverder ‘werken’.
Hij/zij zal zich weer dier gaan voelen, de verzorger(s) zullen ook constateren dat hun dier
zich vrijer en vrolijker voelt.

Reactie van het dier tijdens en na de behandeling sessie emotioneel traumaverwerking:

Over het algemeen is het dier tijdens een behandeling erg ontspannen.

Het kan voorkomen dat het dier tijdens en na de behandeling in een diepe slaap
terechtkomt of gaat dromen.

Het kan ook gebeuren dat het hele lichaam gaat of enkele ledenmaten hevig gaan trillen of
dat het dier ineens gaat lopen.

Vlak na de behandeling zijn de dieren meestal heel rustig of gaan ze slapen.

De eerste dagen na de behandeling is het dier rustiger in zijn doen en laten. Er is een
rustige blik in de ogen en het dier kijkt de verzorger aan.

Ook gebeurt het dat het dier nieuwsgieriger wordt.

Dieren die mishandeld zijn geweest en daardoor aanvallend gedrag vertoonden reageren
vaak door een rustige dag af te wisselen met een zeer onrustige dag. Deze dieren hebben
dan zoveel meegemaakt dat ze nog moeten wennen aan de nieuwe situatie.

Reiki

Reiki is een alternatieve geneeswijze die het zelfhelend vermogen stimuleert. Bij Reiki
wordt er universele energie doorgegeven. Met reiki hef je blokkades in het lichaam op. Dit
kunnen fysieke, mentale, emotionele, energetische en zelfs spirituele blokkades zijn.
Stroomt de energie niet goed door de energiebanen? Dan kan dat klachten geven. Met
reiki neem ik deze blokkades weg. Dit bevordert het zelfgenezend proces van het lichaam.

IET-healing

Integrated Energy Therapie is een krachtige healing techniek waarbij energiepatronen uit
het verleden die ‘n dier beperken op een zachte manier worden verwijderd. Dit zorgt
ervoor dat het dier in zijn/haar kracht komt te staan en dat ‘t dier zowel fysiek als
emotioneel terug in balans komt. Bij deze healing gaan we ervan uit dat blokkades,
trauma’s en negatieve gedachten opgeslagen worden in het cellulair geheugen van ons
lichaam. Tijdens de behandeling transformeren we de blokkades die opgeslagen
werden. Ze worden één voor één behandeld zodat ze losgelaten kunnen worden:

 Schuldgevoelens loslaten en transformeren naar onschuld
 Wantrouwen loslaten en transformeren naar opnieuw vertrouwen op intuïtie
 Bedreiging loslaten en transformeren naar je gesteund voelen
 ‘Moeten’ loslaten en transformeren naar vrijheid
 Hartpijn en teleurstellingen transformeren naar een open hart vol mededogen
 Kwaadheid transformeren naar vergeving
 Stress loslaten en transformeren naar moeiteloos in je kracht zijn
 Angst transformeren naar veiligheid

Ik hoop dat ik je/jullie hiermee voldoende informatie heb gegeven. Mochten er nog vragen
zijn, dan hoor ik het natuurlijk graag.
Mijn medewerkster Tessa neemt de algemene mails voor haar rekening zodat ik mij kan
concentreren op het contact met dieren.
Tessa werkt integer en privacy staat zowel bij haar als bij mij hoog in het vaandel.

Warme groet,

Dierentolk Marjon
Haafheidestraat 7
6443 XR Brunssum
Tel. 045-527 59 80

LET WEL: IK BEN GEEN DIERENARTS!

Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de (fysieke) gezondheid van je dier.